Můj nekompromisní názor na prokrastinaci

Tento výraz většina z nás ještě donedávna neuměla skoro ani vyslovit a nad jeho pravým významem se vedly dlouhé, někdy až humorné diskuze. Dnes pojem prokrastinace slýcháváme neustále. Je pravdou, že všichni jsme si během svého života prošli obdobím, kdy jsme takzvaně prokrastinovali. A co to tedy vlastně znamená?

Číst dál...

Rozbor spotřeby času


Pro správné řízení času je potřeba se bez iluzí podívat, jak je čas využíván. Problém je v tom, že se nelze spolehnout jen na paměť a pocity, ale použít správné metody, jejichž cílem je získat pravdivá podkladová data pro efektivní time management a stanovit normy pro vykonání jednotlivých činností. 

Číst dál...

Eisenhowerův princip (důležitost vs. naléhavost)

Pravidlo, jehož autorem je generál Dwight Eisenhower, stanovuje priority jednotlivým úkolům podle důležitosti a naléhavosti. Tím vznikne matice o čtyřech kvadrantech [1]. Pro zlepšení výkonnosti je třeba se v první řadě věnovat činnostem z druhého kvadrantu. Upřednostnit důležité před naléhavým. Důležitým věcem se věnovat osobně a méně důležité úkoly delegovat

Číst dál...

Manažer a čas - Vývoj řízení času

V time managementu lze sledovat několik stupňů neboli generací přístupu k času. Ty postupně vznikly na základě nových poznatků, které jsou podrobněji popsány v knize Člověk a čas. Do dnešní doby jsou rozeznávány čtyři generace time managementu.

Číst dál...

Jak si vybrat správnou kancelář?

jak si vybrat kancelář

Už jste někdy uvažovali, jestli místo, které jste si vybrali pro Vaši kancelář je to nejvhodnější. Samozřejmě zde budeme operovat s faktem, že se již nacházíte v takové pracovní pozici, že o umístění můžete svobodně rozhodovat nebo jste v novém prostředí dostali onu možnost. Dovolil bych si poukázat na moc prostorové dynamiky, kterou jsem si měl možnost ověřit i v praxi.

Číst dál...

Ne každý podnikatel je podnikatelem

Dle posledních průzkumů se mezi vrstvu tzv. podnikatelů řadí již celá jedna čtvrtina českého národa. Mohou se však všichni přízviskem zcela po právu označovat? Touto otázkou bych se chtěl, bez absolutního záměru někoho z řad osob samostatně výdělečně činných dotknout, zabývat.  Dle obchodního zákoníku je podnikatelem každá osoba, která podniká na základě živnostenského listu nebo jiného oprávnění dle zvláštních předpisů.

Číst dál...