Orientujte se v zákoně. Přijďte zdarma na přednášku věnovanou NOZ. Co se můžete dozvědět Vám přiblíží následující článek...

Manažerská snídaně 9.9.2014

V novém občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích a družstvech (zákon č. 89/2009 Sb a zákon č.90/2009 Sb., dále jen NOZ a ZOK) který jsou právně účinné od 1. 1. 2014, je uvedeno mnoho změn, které zasahují do všech oblastí lidského života.

Problematická je hlavně záruka za jakost, za provedenou práci. Naše manažerská snídaně se bude mimo jiné také zabývat také možnostmi odstoupení od kupní smlouvy, vadou výrobku, možnosti reklamací a náhradou kupních dokladů.

A je toho mnohem více, čtěte dále...

Číst dál...

HLAVNÍ ZMĚNY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - ZAMĚŘENO NA OBLAST PODNIKOVÉHO PRÁVA - BUSINESS SNÍDANĚ 9.9.2014

Vážení manažeři, obchodní přátelé a podnikatelé,

 ve spolupráci s našim partnerem Vás zveme na další z tradičních setkání s novými aktuálními tématy do Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o. v Praze 5, Karlštejnská 30 

KDY:

úterý 9. září 2014  od 9:00 do cca 11ti hodin

TÉMA:

HLAVNÍ ZMĚNY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - ZAMĚŘENO NA OBLAST PODNIKOVÉHO PRÁVA

Číst dál...

Rozdělení managementu

manazerManažery lze rozdělit dle rozsahu odpovědnosti a postavení v organizaci na: Vrcholové (Top management, C-Level) – na jejich práci závisí konečné výsledky, usměrňují a koordinují všechny činnosti, vytváří hospodářskou politiku organizační jednotky a přebírají odpovědnost za akcionáře. Patří sem například generální, obchodní, ICT, finanční, personální nebo technický ředitel.

Číst dál...

Definice Managementu

managementSlovo management pochází z latinského manus, neboli ruka. V italštině vzniklo podobné slovo managgio, jehož význam je vedení, ovládání. V angličtině pak zdomácněl v podobě manage (vést, řídit) nebo jako management (vedení, řízení). Managementem lze označovat kromě vedení i skupinu řídících pracovníků - manažerů. Na jedné straně se jedná o označení funkce a na straně druhé jde o lidi, kteří tyto funkce vykonávají. Veber ve své knize definuje management následovně:

Číst dál...

Smlouvy na dodání ICT systémů

Typy smluv

Dodávky ICT systémů jsou obvykle uskutečňovány mezi podnikateli, resp. mezi subjekty, na které se tedy vztahuje Obchodní zákoník, a to na základě dvou typů smluv:

Číst dál...

IT outsourcing – Důvody, zkušenosti, informace

Outsourcing - co si vlastně mohu představit pod tímto pojmem? V obecném slova smyslu se jedná o využívání vnějších zdrojů, tedy externích firem poskytující nejrůznější služby.
V posledních letech se začal tento typ spolupráce dvou subjektů uplatňovat i v oblasti informačních technologií. Je důležité si uvědomit, že ne každá firma si může dovolit své vlastní IT oddělení, které je připravené bezodkladně řešit veškeré technické problémy.  Jaké tedy mohou být hlavní důvody tohoto řešení:

Číst dál...