7.1 Hashtagy „#“ a Twitter

Jako dalším revolučním krokem se ukázalo být používání tzv. hashtagů přímo v textu komentářů na sociálních sítích, diskuzích nebo mikroblozích. Za hashtag je označováno slovo, před kterým se nachází symbol „#”. Původně se jednalo o programovací nástroj jednoznačného identifikátoru u scriptovacích jazyků, ale v roce 2007 se tato pomůcka přenesla i do sociálních sítí a na Twitteru se z tohoto symbolu stal fenomén.

Systém sumarizace dat napříč všemi komunikačními kanály označené tímto znakem je dnes standardem pro všechny sociální sítě. Hashtagy umožnily jednoduše identifikovat informace a propojit tak uživatele stejných zájmových okruhů. Je až s podivem, že i přes svou popularitu společnost Facebook zavedla používání hashtagů na svých stránkách až v polovině roku 2013.

Hashtagy v oblasti vzdělávání převzaly hlavní úlohu v projektech typu MOOC, kterým spousta odborníku předpovídá velkou budoucnost. MOOC je zkratka pro Masiv Open Online Course, což v doslovném překladu znamená masivní otevřené online kurzy. „Kurzu je hned na začátku přidělen tag, a ten pak všichni povinně používají, když sdělují získané poznatky svému okolí. Právě proto tyto kurzy nesou přízvisko „masivní“. Nejen, že se jich obvykle účastní hodně lidí, ale tito lidé o obsahu referují kolegům, předávají ho žákům, píší články do novin, do svých blogů, na Facebooku, tvítují – a, pokud to jde, snaží se na sebe vzájemně reagovat a obohacovat se.“ (Brdička, online, cit. 2014-01-27)  

Lektoři a další odborníci tak připravují a korigují obecný rámec a harmonogram kurzu. Dnes se již mnoho prestižních univerzit uchyluje k tomuto typu vedení kurzu ve snaze o volnosti a možnost sdílení informací širokého spektra uživatelů.

Hastagy mají v současností široké spektrum uplatnění, někdy se ale setkáváme i s neúměrnou kombinací. Jak často je využíváte vy? Podělte se s námi o své zkušenosti.

 

Reklama dole