4 Sociální sítě -obecné sociologické pojetí v kontextu webu 2.0

Jak již samotný název napovídá, tento termín pochází původně ze sociologie. Až později ho začala společnost chápat primárně ve spojení s internetem. Síť by se dala definovat obecně asi mnoha způsoby, jelikož toto označení lze uplatnit na více skutečností. Ve své podstatě se vždy ale jedná o propojení několika uzlů reprezentovaných například počítačovou stanicí, uživatelem nebo skupinou, která je navzájem propojená na základě určitých společných vazeb.

Dijk (2006) v jedné ze svých knih uvádí následující základní typy sítí: fyzikální, organickou, neuronovou, sociální, technickou a mediální. Tu sociální posléze definuje jako: „Systém konkrétních vazeb s abstraktními vztahy.“ 

Každý si již odmalička buduje a udržuje určité vztahy mezi svými blízkými a společností kolem. Podle Bourdieuera si každý z nás vytváří svůj sociální kapitál. Tento pojem lze chápat v sociálním systému dosti široce, ale pro nás je důležité, že i naše kontakty, spojení, přátelé, a ať už to nazveme jakkoliv, na internetových sociálních sítích jsou součástí našeho sociálního kapitálu, jelikož tato koncepce zcela odpovídá Bourdieurově definici, která zní: „Sociální kapitál je množina aktuálních nebo potencionálních zdrojů, která vychází z vlastnictví trvalé sítě více či méně institucionalizovaných vztahů a známostí, jinými slovy členství ve skupině, které vybavuje každého člena kolektivně vlastněným kapitálem, tedy různými oprávněními“. 

Můžeme tak říci, že s příchodem nových technologií se změnil pouze způsob, jakým tyto vztahy a kontakty získáváme. Svět se stává postupně stále mobilnější, služby poskytované internetem jsou nám dostupné prakticky vždy a všude. S příchodem tzv. chytrých zařízení a mobilních telefonů se v kombinaci se zrodem internetových sociálních sítí otevírá nová éra lidstva. McLuhanova globální vesnice se pomalu, ale jistě, stává skutečností. Tím je dokonán přerod od absorbujícího člověka ve světě dat a informací v člověka žijícím ve světě online sítě a společnosti.

Reklama dole